இந்தியா மற்றவை

22 நாட்களில் 2,85,000 யாத்ரீகர்கள் பனிலிங்கம் தரிசனம்…

ஜம்மு:-

கடந்த ஆண்டு அமர்நாத் பனிலிங்கத்தை 2, 85, 000 யாத்ரீகர்கள் தரிசனம் செய்த நிலையில், இந்த ஆண்டு தரிசனம் துவங்கி 22 நாளிலேயே இந்த எண்ணிக்கையை கடந்தது. ஜம்மு அமர்நாத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பனிலிங்க தரிசனத்திற்கு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து யாத்ரீகர்கள் சென்று வருவர்.

கடல் மட்டத்தில் இருந்து 3, 888 மீட்டர் உயரத்தில் பனிலிங்கம் உருவாவதால், யாத்ரீகர்களுக்கு இந்தோ திபெத்திய எல்லை போலீசார் பல்வேறு வகையில் உதவுகின்றனர். கடந்த ஆண்டு மொத்தமாக 2, 85, 000 பேர் பனிலிங்கத்தை தரிசனம் செய்தனர். இந்த ஆண்டு ஜூலை 1 ல் தரிசனம் துவங்கி, ஆகஸ்ட் 15 வரை தொடர்கிறது.

துவங்கிய 22 நாட்களிலேயே, கடந்த ஆண்டு தரிசித்தவர்களின் எண்ணிக்கையை கடந்தது. ஆகஸ்ட் 15 வரை தரிசனம் செய்யலாம் என்பதால் இந்த ஆண்டு யாத்ரீகர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். இதற்கான பாதுகாப்பு உட்பட ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு செய்து வருகிறது.