தமிழகம்

மொஹரம்பண்டிகை : 11-ந்தேதி அரசு விடுமுறை…

சென்னை:-

தமிழக அரசு ஏற்கனவே முஹரம் பண்டிகைக்காக வருகிற 10-ந்தேதியை விடுமுறை நாளாக அறிவித்திருந்தது. ஆனால் தலைமை ஹாஜி அரசுக்கு அளித்த கடிததத்தின்படி பிறை 10-ந்தேதி தோன்றாது என்றும் 11-ந்தேதி பிறை காணப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனை ஏற்று தமிழக அரசு செப்டம்பர் 11-ந்தேதியை மொஹரம் பண்டிகைக்கான விடுமுறை தினமாக அறிவித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசும் வருகிற 11-ந்தேதியை மொஹரம் பண்டிகைக்கான அரசு பொது விடுமுறையாக அறிவித்தது