தமிழகம்

பெயர் பலகையில் தமிழுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்காவிட்டால் சட்டப்படி நடவடிக்கை – கடைகள்,வணிக நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசு எச்சரிக்கை

சென்னை

கடைகள், நிறுவனங்களில் பெயர் பலகை வைப்பதில் தமிழுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்காவிட்டால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களை தமிழக அரசு எச்சரித்துள்ளது.

வணிக நிறுவனங்களில் தமிழில் பெயர் பலகை வைப்பது குறித்த அரசு செய்திகுறிப்பு வருமாறு:-

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் உணவு நிறுவனங்களில் பெயர் பலகை தமிழில் இருக்க வேண்டும் என அரசு ஆணைகள் எண் 3312 நாள் 29.12.1983 மற்றும் 499 நாள் 29.12.1984ல் முறையே 1948-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் விதிகளிலும், 1959-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு உணவு நிறுவனங்கள் விதிகளிலும் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேற்படி அரசாணைகளின்படி கடைகள், நிறுவனங்களின் பெயர் பலகையில் தமிழ் எழுத்துக்கள் முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றும், மற்ற மொழிகள் பெயர் பலகையில் உபயோகிக்கப்பட்டால், ஆங்கிலம் இரண்டாவது இடத்திலும் மற்ற மொழிகள் மூன்றாவது இடத்திலும் இருக்க வேண்டும் என்றும், கடைகள், நிறுவனங்களில் பெயர் பலகை வைத்தல் குறித்த சட்டவிதிகள் பின்பற்றப்படவில்லையெனில் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தொழிலாளர் ஆணையர் இரா.நந்தகோபால் தெரிவித்துள்ளார்.

இவ்வாறு அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.